Wet- & Regelgeving

Als u in het bezit bent van een koude-installatie dient u rekening te houden met wettelijke verplichtingen op milieu, veiligheid en hygiëne gebied.

De belangrijkste regelgevingen op het gebied van koude-installaties zijn:

CHEMISCHE KOUDEMIDDELEN

1) Europese F-gassenverordening 842/2006
Met ingang van 1 januari 2015 is in alle Europese lidstaten de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Deze vervangt de verordening (EG) nr. 842/2006 uit 2006, die met ingang van 1 januari 2015 is ingetrokken. De doelstelling van de nieuwe F-gassenverordening is het sneller verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. Installaties met een gefluoreerde broeikasgas als koudemiddel vallen onder de F-gassen verordening EG nr. 842/2006.
Voor de zogenaamde ozon aantastende stoffen (CFK) is verordening
EG nummer 1005/2009 van toepassing.

» Noorland Koeltechniek en haar monteurs zijn F-gassen gecertificeerd

ALGEMEEN

2) Warenwetbesluit drukapparatuur (WWBDA) Nederlandse “vertaling”
van Europese richtlijn drukapparatuur 97/23/EG (PED)

In 2014 heeft een herziening plaatsgevonden van de PED. Deze herziening
heeft geleid tot de publicatie van een aangepaste richtlijn die is gewaarmerkt
als 2014/68/EU. De herziene PED treedt op 1 juni 2015 (artikel 13) en 19 juli
2016 (overige artikelen) in werking.
» Link naar richtlijn drukapparatuur PED

  • KVI (Keuring voor Ingebruikneming drukapparatuur)
  • Herkeur

3) NEN 3140
"Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning"

» Gecertificeerde monteurs aangewezen als Vakbekwaam persoon

4) VCA
Alle monteurs van Noorland Koeltechniek zijn in het bezit van een VCA
diploma

TOEKOMSTIGE WETGEVING UITFASEREN HFK'S

5) Voorstel 7-11-2012 EU-regelgeving 2020, reductie van
niet-CO2-broeikasgassen. Heeft met name betrekking op HFK koelgassen
met een GWP > 2500, bijvoorbeeld R404A en R507A. Stemming
ENVI-commissie heeft op 19 juni 2013 plaatsgevonden.

Besteed uw onderhoud en controles altijd uit aan een gecertificeerde
ondernemer. Wij zijn als geen ander op de hoogte van alle regelgeving
en wij staan voor een kwalitatieve, duurzame en veilige werkwijze.
Noorland Koeltechniek kan u als servicepartner ontzorgen.
Zodat u zich volledig kunt richten op uw bedrijfsvoering en niet voor
onaangename verrassingen komt te staan.